Địa chỉ : 126 Tô Hiệu Lê Chân Hải Phòng - Tel : 031.3666558 HOTLINE : 0962568616
(Ms.Trang)

Mã sản phẩm

LP 1338

Chi tiết

Bộ sp gồm : 1ga phủ * 1 vỏ chăn bốn mùa (200x220) * 2 vỏ gối (45x65).

Sản Phẩm

150x190

160x200

180x200

Ga Phủ

 2.840.000đ

 2.935.000đ

 3.015.000đ

Kích thước
Giá 0 VNĐ