Địa chỉ : 126 Tô Hiệu Lê Chân Hải Phòng - Tel : 031.3666558 HOTLINE : 0962568616
(Ms.Trang)

Mã sản phẩm

Đệm bông ép Everon

Chi tiết

Kích cỡ

180x200

160x200

160x195

150x190

120x190

Dầy 5 cm

3.170.000đ

2.830.000đ

2.740.000đ

2.540.000đ

2.165.000đ

Dầy 9cm

4.130.000đ

3.720.000đ

3.630.000đ

3.350.000đ

2.720.000đ

Dầy 15cm

5.885.000đ

5.274.000đ

5.126.000đ

4.732.000đ

3.888.000đ

Dầy 18cm

6.738.000đ

6.050.000đ

5.927.000đ

5.438.000đ

4.390.000đ

Kích thước
Giá 0 VNĐ